Saturday, September 17, 2011

Teknik mudah menabung #1

Langkah 1#.

Kenalpasti Keperluan Harian anda. sekiranya anda belanja sehari adalah RM10 pastikan anda tidak melebihi had perbelanjaan tersebut.

Langkah #2.

Simpan baki perbelanjaan yang masih ada jika masih ada.

Langkah #3.

Simpan setiap wang kecil dari simpanan anda. Pilih satu jenis wang kecil yang anda hendak simpan. contohnya anda mempunyai wang RM10 RM5 dan RM1. Setiap kali dari baki belian yang di pulangkan adalah RM5 Automatik anda asing wang itu dan simpan didalam tabungan anda.

Sekian,

Cubalah pasti anda akan mendapat faedahnya nanti.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...